a lovely thing with broken mind

Aerobic (308 kcal)
Auto fahren (50 kcal)
Auto waschen (80 kcal )

Badminton (208 kcal)
Basketball (244 kcal)
Bergsteigen (240 kcal)
Betten machen (123 kcal)
Billard (84 kcal)

Bowling (97 kcal)
Brustschwimmen (330 kcal)
Bügeln (45 kcal)
Büroarbeit (69 kcal)
Boxen /Cardio (400 kcal)

Einkaufen (90 kcal)

Fenster putzen (96 kcal)
Fernsehen (40 kcal)
Fussball spielen (356 kcal)
Fussboden wischen (120 kcal)

Gartenarbeit (130 kcal)

Gehen (100 kcal)
Golfen (155 kcal)
Gymnastik (225 kcal)

Handball (274 kcal)

Inlinern (207 kcal)

Joggen (300 kcal)

Kanu fahren (234 kcal)
Kartoffeln schälen (80 kcal)
Klavier spielen (40 kcal)
Kochen (74 kcal)

Lernen (50 kcal)

Nordic Walking (200kcal)

Radeln (320 kcal)
Reiten (200 kcal)
Rückenschwimmen (150 kcal)
Rudern (120 kcal)

Schlafen (30 kcal)
Schlittschuhlaufen (300 kcal)
Schnee fegen (250 kcal)
Segeln (98 kcal)
Sex, aktiv (156 kcal)*smile*
Sex, passiv  (70 kcal)
Sitzen (30 kcal)
Snowboarding (266 kcal)
Spazieren (150 kcal)
Spülen (77 kcal)
Squash (390 kcal)

Tanzen (135 kcal)
Telefonieren (45 kcal)
Tennis (134 kcal)
Treppen steigen (224 kcal)

Walking (102 kcal)

Volleyball (120 kcal)

main

.prolog
Augenblick
es war einmal..
love me?
süchtig?

Stuff

starving.fairy
fight!
moti
lyrik
bildlich
akustisch
stuff
tipps&co
essen?!

Lieblinke

♥ abstinence.daybook ♥
firelight
sally
chocy
wish
folie
puppy
christy

Perfect Devils (Forum)
Diamond Angels (Forum)Gratis bloggen bei
myblog.de